Üdvözöljük weboldalunkon, a kontrapunktmusic.com oldalon! Az alábbi tájékoztató szabályozza a kontrapunktmusic.com és www.kontrapunktmusic.com weboldalak használatának általános feltételeit.

1. Fogalommeghatározások:

1.1 ÁSZF:  a jelen részletes tájékoztató és általános szerződési feltételek,
1.2 Weblap:  a kontrapunktmusic.com és a www.kontrapunktmusic.com weboldalak együttesen,
1.3 Webbolt:  a kontrapunktmusic.com oldalon működő elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó bolt,
1.4 Kotta: a Webboltban megvásárolható digitális és nyomtatott kotta,
1.5 Felhasználó: A Weblap látogatója és a Weblapon regisztrált felhasználó, vevő,
1.6 Kontrapunkt Music: Kontrapunkt Zeneműkiadó Kft.

2. Weblap üzemeltetőjének adatai

Ezt a Weblapot a Kontrapunkt Music üzemelteti. A Kontrapunkt Music adatai a következők:

Cégnév:                    Kontrapunkt Zeneműkiadó Kft.
Székhely:                  1118 Budapest, Villányi út 83-85. D. épület, Magyarország
Adószám:                  14626621-2-43
Cégjegyzékszám:       01-09-268116
Bejegyző bíróság:      Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

3. ÁSZF kötelező ereje, hatálya

Felhasználó a Weblaphoz történő csatlakozással adatok keresésével és adatokhoz történő hozzáféréssel, a Weblapon történő regisztrációval, a Webboltban történő vásárlással vagy a Weblap bármilyen más módon történő használatával egyúttal kötelező érvényűen elfogadja az alábbi feltételeket, amelyek időről időre változhatnak.

ÁSZF hatályos változata közzétételének napja: 2015. június 25.

4. Adatkezelés

4.1 A Kontrapunkt Music a Felhasználónak a Weblaphoz történő hozzáférése biztosításához, továbbá a Webboltban történő vásárlás lebonyolításához szükséges személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII törvénnyel (a továbbiakban: „Elektronikus kereskedelmi törvény”) – összhangban, biztonságosan kezeli.

4.2 A Weblap üzemeltetése során a Weblap látogatói számítógépének a Weblaphoz történő csatlakozásához, a létrejött kapcsolat fenntartásához, továbbá a rendszer működéséhez technikailag nélkülözhetetlen adatait a Kontrapunkt Music automatikusan rögzíti. Ezen adatokat a Kontrapunkt Music az Eht. a 154. § (3) bek., valamint az Elektronikus kereskedelmi törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján kezeli.

4.3 A Webboltban történő vásárláshoz a Weblapon történő előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció során a Kontrapunkt Music a vásárláshoz és szállításhoz szükséges alábbi adatokat rögzíti és tárolja:

4.3.1 A Webboltban történő vásárláshoz és a szállításhoz nélkülözhetetlen adatok,

  • Bejelentkezési alapadatok: email-cím, jelszó
  • Számlázási cím: ország, vezetéknév, utónév, irányítószám, település, utca, házszám, emelet
  • Szállítási címnek a Számlázási cím alatt fellelhető kategóriáknak megfelelő adatai, amennyiben a számlázási és a szállítási cím eltérnek egymástól.

A fenti adatokat a Kontrapunkt Music biztonságosan, az Elektronikus kereskedelmi törvény 13/A. § (1)-(3) bekezdései alapján kezeli.

4.3.2 A Webboltban történő vásárlást megkönnyítő, a felhasználó szabad döntése alapján megadható adatok:

  • Számlázási címhez kapcsolódóan: telefonszám, faxszám, egyéb önkéntesen megadott adat;
  • Szállítási címhez kapcsolódóan a Számlázási cím alatt megadható kategóriáknak megfelelő adatok, amennyiben a szállítási és a számlázási cím eltérnek egymástól.

A 4.3.2. pontban foglalt adatok megadása egyúttal az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást is jelenti.

4.3 Abban az esetben, ha Felhasználó értesítést kíván kapni a Kontrapunkt Music legújabb híreiről és ajánlatairól, a Weblapon email címe és jelszava megadásával feliratkozhat a Kontrapunkt Music hírlevelére. A feliratkozással Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Kontrapunkt Music rendszeresen hírlevelet és egyéb tájékoztató, reklámanyagot küldjön email címére, továbbá email címét és jelszavát e célból kezelje. A hírlevélről a hírlevélben található linkre történő kattintással Felhasználó bármikor leiratkozhat, amely esetben az ezen szolgáltatással kapcsolatos személyes adatait a Kontrapunkt Music azonnal törli.

4.4 A Webboltban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében a Kontrapunkt Music és egyéb szolgáltatók Felhasználó számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t helyez el. A jelen ÁSZF elfogadása egyben a cookie-k használatához történő hozzájárulást is jelenti. Amennyiben Felhasználó nem kíván cookie-kat használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. A cookie-k használatának letiltása korlátozhatja Weblap funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

4.4.1 A cookie-k segítségével a Kontrapunkt Music az alábbi adatokat a következők szerint rögzíti és  tárolja:

  • Felhasználó kosarának tartalma az utolsó látogatástól számított 30 napig,
  • Felhasználó által választott nyelv és ország az utolsó látogatástól számított 365 napig
  • Regisztrált Felhasználó belépéséhez szükséges titkos azonosító a böngésző munkamenet (session) idejére.

A Weblapon az alábbi szolgáltatók szintén elhelyezhetnek cookie-kat:

Amennyiben Felhasználó a PayPal rendszer alkalmazásával vásárol Kottát vagy CD-t, a PayPal rendszer a Felhasználó és a Kontrapunkt Music között létrejött szerződésről a PayPal általános szerződési feltételeiben meghatározott adatokat tárolja.

PayPal azonosító adatai és további információ az adatkezeléssel kapcsolatban:

PayPal, Inc., 2211 N. First St., San Jose, CA 95131, USA,

https://cms.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=en_US

4.5 A jelen ÁSZF elfogadása egyben a kezelt személyes adatok tárolásához, őrzéséhez történő hozzájárulást is jelenti. A Kontrapunkt Music Felhasználó személyes adatait a regisztráció időpontjától a regisztrációra vonatkozó törlési igény bejelentéséig kezeli. A törlési igény bejelentése esetén Kontrapunkt Music a személyes adatokat az igény bejelentésétől számított 5 munkanapon belül törli.

4.6 A  Kottát vásárló Felhasználók számlázási és szállítási adatai a Kontrapunkt Music telephelyén lévő vállalatirányítási rendszerbe kerülnek, amely ezeket az adatokat a magyar számviteli törvénynek megfelelően elektronikus bizonylat formájában tárolja a regisztráció Weblapról való törlése után is.

4.7 Kontrapunkt Music a Felhasználók a 4.2-4.7 pontokban felsorolt különböző célból gyűjtött és kezelt személyes adatait egymással nem kapcsolja össze, és az eredeti céltól eltérő célra Felhasználó hozzájárulása nélkül nem használja fel.

4.7 Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.7.1 Felhasználó kérésére a Kontrapunkt Music tájékoztatást nyújt személyes adatai kezelésének és feldolgozásának körülményeiről, a helytelenül kezelt személyes adatokat helyesbíti, valamint a törvényi felhatalmazás alapján kezelt személyes adatokon (kötelező adatkezelés) kívüli adatokat zárolja vagy törli.

4.7.2 Felhasználó is bármikor módosíthatja megadott személyes adatait a Weblap „Adataim” menüpontja alatt.

4.7.3 A törvényi felhatalmazás alapján végzett adatkezelés (kötelező adatkezelés) esetét kivéve Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amelyet a Kontrapunkt Music 15 napon belül megvizsgál, és Felhasználót álláspontjáról írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó nem ért egyet a Kontrapunkt Music döntésével vagy nem kapott tájékoztatást a Kontrapunkt Music álláspontjáról, a döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől vagy a tájékoztatás közlésére előírt 15 napos határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

4.7.4 Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint ezen jogai megsértése, a jogsértés közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti.